EU-kommisjonen med nytt forslag til ny regulering om ekomsektoren

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommisjonen la 14. september 2016 frem forslag til nytt felleseuropeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon.

Forslaget består av ett direktiv, to fordringer og to meldinger.

Se fo øvrig EU-kommisjonens pressemelding om saken og ytterligere informasjon på nettsidene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 

I samarbeid med Samferdselsdepartementet skal Nkom den 31. oktober arrangere et aktørmøte om EU-kommisjonens nye forslag . Invitasjon ogmer informasjon om arrangementet kommer senere.