Historisk arkiv

Nyheter

EU-kommisjonen med nytt forslag til ny regulering om ekomsektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Kommisjonen la 14. september 2016 frem forslag til nytt felleseuropeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon.

Forslaget består av ett direktiv, to fordringer og to meldinger.

Se fo øvrig EU-kommisjonens pressemelding om saken og ytterligere informasjon på nettsidene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 

I samarbeid med Samferdselsdepartementet skal Nkom den 31. oktober arrangere et aktørmøte om EU-kommisjonens nye forslag . Invitasjon ogmer informasjon om arrangementet kommer senere.