Felles regler for aldersgrenser for å beskytte mindreårige mot skadelig bildeprogram

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. juli utvides beskyttelsen av mindreårige mot skadelige og skremmende bildeprogram til alle de viktigste plattformene for levende bilder.

- Vi forenkler og oppdaterer reglene i film- og videogramloven og i kringkastingsloven. De nye reglene vil gjelde på tvers av teknologiske plattformer, sier kulturminister Thorhild Widvey. Ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram med forskrifter trer i kraft 1. juli.

Alle de viktigste plattformene for formidling av levende bilder omfattes, dvs. fjernsyn, audiovisuelle bestillingstjenester (Video on demand, klikkefilm osv, inkl. enkelte nettavisers tv-tjenester), fremvisning ved allmenn sammenkomst (inkl. kinovisning) og tilgjengeliggjøring av videogram (inkl. salg, gratis distribusjon eller utleie av DVD/Blu-ray).

Loven slår fast tre beskyttelsestiltak:

  1. En plikt til å sette aldersgrense på bildeprogrammer som faller inn under lovens virkeområde. Samtidig innføres nye aldersgrenser som er bedre tilpasset barns utvikling og skolegang (tillatt for alle – 6 år – 9 år – 12 år – 15 år og 18 år).
  2. En plikt til å informere om aldersgrensene.
  3. En plikt til å iverksette beskyttelsestiltak for å sikre at aldersgrensene overholdes, f.eks. alderskontroll på kino, vannskille på fjernsyn og tekniske beskyttelsestiltak for audiovisuelle bestillingstjenester.

Går ikke videre med forslag om et eget 18-årsvannskille kl 23

I høringen av forskrifter til loven foreslo departementet bl.a. en innstramming av vannskillereglene for innhold med 18-årsgrense, som etter forslaget først kunne sendes etter kl. 23.00. Hensikten var å sikre at barn normalt ikke blir eksponert for skadelig innhold på TV.

I høringsrunden påpekte flere instanser at det er lite behov for et eget 18-årsvannskille og at forslaget vil kunne medføre uheldige begrensninger i den redaksjonelle friheten og i publikums rett til informasjon.

- Vi har her valgt å lytte til responsen i høringen og legger til grunn at informasjonsplikten om aldersgrense og vannskillet kl. 21.00 gir et tilstrekkelig vern mot skadelig innhold. Vi går derfor ikke videre med forslaget om et eget 18-årsvannskille, sier kulturminister Thorhild Widvey.