Høring - utkast til forskrift om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram

Utkastet inneholder bestemmelser om finansiering av filmkontrollen i Medietilsynet, gradert vannskille på fjernsyn, klage og sanksjoner ved overtredelse av bestemmelser i loven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2015