Prop. 123 L (2013–2014)

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget