Flere får tilbud om lærerutdanning

Alle lærerutdanningene tilbyr flere studieplasser i årets hovedopptak til høyere utdanning. I alt er det gitt 4 201 tilbud om studieplass ved grunnskolelærerutdanningene i år, en økning på 14 prosent fra i fjor.

– Dette er veldig gode nyheter. Lærerutdanningen blir mer attraktiv med skjerpede opptakskrav, masterutdannelse og med økonomiske insentiver, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Totalt er det gitt studietilbud til 11202 søkere til alle lærerutdanningene. Det er barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning for 5.-10 trinn som har størst økning, men også grunnskolelærerutdanning for 1. – 7. trinn har en fin økning.

– Det er stort behov for flere lærere med god kompetanse i skole og barnehage, og regjeringen satser derfor på å utdanne flere lærere. Selv om det er flere som får tilbud, så er det fortsatt behov for å rekruttere enda flere til lærerutdanningene, sier Nybø.

For å øke rekrutteringen til lærerutdanningene har regjeringen innført ordninger som for enkelte studenter kan bety at de får en halvering av studielånet når de begynner som lærere.

Flere søkere er kvalifisert

Flere søkere enn noen gang er kvalifisert og har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket til Samordna Opptak (SO). Det er også flere enn før som får oppfylt sitt førsteønske. Totalt er det sendt ut tilbud om studieplass til mer enn 98 000 søkere.

– Dette er bra både for studentene og resten av samfunnet. Kunnskap, utdanning og forskning er helt avgjørende for å takle utfordringene vi står overfor og for å kvalifisere til et stadig mer omskiftelig og krevende arbeidsmarked, sier Nybø.

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at av de mer enn 140 000 som søkte er nær 125 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium. Totalt har nesten åtte av ti av disse søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten av disse har kommet inn på sitt førstevalg. Det er sendt ut 4 176 flere tilbud enn i 2017.

– Regjeringen og samarbeidspartiene har hvert av de fem siste årene økt opptakskapasiteten, og totalt er det gitt midler til 4338 nye studieplasser. Vi er dessuten i gang med et arbeid som skal se på dimensjoneringen av, og innretning til, høyere utdanning, sier Nybø.

Sykepleie er stabilt populært
Det vil fremover være et stort behov for personer med ulike helsefaglige utdanninger.

Søknadstallene til sykepleierutdanningene holder seg høyt, og 6 995 søkere har fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene i år.

­– Vi trenger flere sykepleier i fremtiden, og i revidert nasjonalbudsjett ble det sikret hundre nye plasser til studiet, sier Nybø.

Flere får tilbud om IKT-utdanninger
IKT er et annet viktig område for Norge i fremtiden. Her har tilbudte studieplasser økt med over 17 prosent.  Sivilingeniør er et annet studie med stor økning i tilbudet. 329 flere får tilbud om plass i år.

– Mange av fremtidens utfordringer vil måtte løses med IKT og smart bruk av teknologi, og det er derfor er dette noe vi har prioritert når vi har opprettet nye studieplasser, sier Nybø.

I teknologistudiene totalt har det vært en markant økning. 9 606 får tilbud om plass i år mot 8 882 i fjor.

Fortsatt ledige studieplasser
Rundt 27 000 søkere som er kvalifiserte har ikke fått plass i første opptaksrunde. Det er rundt 3 300 flere enn i fjor. Erfaringer fra tidligere år viser at mange av de kvalifiserte søkerne som ikke har fått plass i denne omgang kan få tilbud senere.

Det er ikke for sent for de som ikke har fått plass. Opptak til ledige studieplasser er åpen for søkning på Samordna opptaks nettsider.

– Jeg oppfordrer søkere som står uten studietilbud til å være raske med å sjekke nettportalen. Nå er det løpende opptak som gjelder, og det er fortsatt mulig å finne spennende studier, som for eksempel lærerutdanning, understreker ministeren.

Til toppen