Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forenklar regelverk for gründerar på dagpengar

Ordninga med dagpengar under etablering av eiga verksemd blir enda enklare når gründerar på dagpengar no slepp stoppunkt i utviklingsfasen.

– I fjor utvida regjeringa høvet til å få dagpengar under etablering av eiga verksemd frå ni til tolv månader. No gjer vi ordninga enda smidigare for alle partar ved å fjerne stoppunkt og unødvendig byråkrati, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

I dag kan dei som etablerer eiga verksemd få dagpengar i inntil tolv månader, fordelt på ein utviklingsperiode på inntil åtte månader og en oppstartsperiode på inntil fire månader. Ein må søke for kvar fase. 

Inndelinga er lite formålstenleg fordi det i praksis vil vere ein glidande overgang mellom fasane. Regjeringa foreslår difor å oppheve skiljet mellom utviklings- og oppstartsfasen for personar som mottar dagpengar under etablering. Opphevinga gir ei meir smidig ordning for brukarar og forvaltninga.

Til toppen