Foreslår å forlenge koronaloven med én måned

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen foreslår at koronaloven forlenges frem til 27. mai. Forskrifter gitt med hjemmel i loven vil gjelde fram til samme dato.

– Jeg mener at en forlengelse av loven i én måned er nødvendig. Vi har sett at loven så langt har vært svært nyttig i arbeidet med å tilpasse samfunnet den nye situasjonen, til beste for enkeltpersoner og næringsliv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Vi vil bruke loven med svært stor forsiktighet fremover. Behovet for å fremme nye forskrifter med hjemmel i loven er blitt mindre nå som den mest akutte fasen av koronakrisen er over, sier Mæland.   

I løpet av denne måneden vil regjeringen sørge for et alternativt rettsgrunnlag for forskriftene som skal ha varighet utover 27. mai, herunder ved å fremme proposisjoner til Stortinget.

– Vi ser ikke for oss at det vil være nødvendig med ytterligere forlengelser av loven enn denne, avslutter Mæland.

Prop. 76 L (2019–2020) Endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)