Foreslår godkjenningsmodell for fritt brukervalg

Regjeringen vil gi innbyggerne større valgfrihet når det gjelder helse- og omsorgstjenester. Et nytt lovforslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg skal gjøre det enklere og raskere for kommunene å innføre ordningen.

- Vi vil at den enkelte skal få bestemme mest mulig over egen hverdag. Det gjelder også de med behov for hjemmesykepleie og annen bistand. Fritt brukervalg innebærer at brukeren selv kan velge leverandører, og velge bort de man ikke er fornøyd med. Godkjenningsmodellen gjør at kommunene raskere og enklere kan innføre ordningen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag er det få brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har mulighet til å velge hvem som kan levere den hjelpen de trenger. Selv om det er politisk flertall for fritt brukervalg i en kommune, tar det ofte lang tid å få innført ordningen.

Ved å bruke godkjenningsmodell slipper kommunene å lage rammeverket selv, noe som gjør prosessen raskere og enklere. Brukeren kan velge mellom leverandører som er godkjent av og har kontrakt med kommunen. Kommunen fastsetter kompensasjonen på forhånd, slik at leverandørene konkurrerer på kvalitet og ikke pris.

- Med fritt brukervalg kan den enkelte både klage på og bytte leverandør. Det endrer maktforholdet mellom bruker og kommunen. Det er bra for kommunene og bra for brukeren. Jeg håper så mange kommuner som mulig tar i bruk ordningen, sier Høie.     

Kommunene kan fremdeles velge om de ønsker å innføre fritt brukervalg. Det er også opp til kommunene hvilken godkjenningsmodell som skal brukes og hvilke tjenester som skal inkluderes.  Forslaget innebærer at kommunen vil ha en plikt til å ha et tilbud i egenregi for de brukerne som ikke vil eller er i stand til å velge tjenesteyter.

Les lovforslaget