Prop. 116 L (2020–2021)

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)

Helse- og omsorgsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven. Det foreslås å lovfeste en godkjenningsmodell som en juridisk ramme for kommuner som skal innføre fritt brukervalg i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget