Foreslår utvidet lisensfellingsperiode for ulv

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljødepartementet vil foreslå å utvide lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen. Dette for å ta høyde for ny kunnskap som nå fortløpende kommer inn fra radiomerkede ulver. Utvidelsen vil gjelde til 31. mars og er midlertidig for inneværende lisensfellingsperiode. En beslutning om dette vil foreligge innen 15. februar

Etter rovviltforskriftens gjeldende bestemmelser er det differensiert mellom lisensfellingsperiodens varighet henholdsvis innenfor og utenfor ulvesonen.

Høringsmøte

Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars, mens det innenfor ulvesonen er avgrenset til perioden fra 1. januar til og med 15. februar. En utvidet fellingsperiode krever dermed forskriftsendring. Klima- og miljødepartementet vil raskt sende ut et høringsdokument med forslag til forskriftsendring, samt gjennomføre et høringsmøte, med sikte på ikrafttredelse innen 15. februar 2017.

Ta høyde for ny kunnskap

Statens naturoppsyn har så langt denne vinteren radiomerket 14 ulver, hvorav ni individer i Osdalsreviret og fem i Slettåsreviret. Det er en ambisjon å radiomerke flere ulver i flere revir.

– Vi skal følge opp Stortingets vedtak og har satt i gang et arbeid med radiomerking. Nå har vi radiomerket ulver i Osdalsreviret og Slettåsreviret, og målet er at flere revir skal merkes. Jeg mener derfor det er hensiktsmessig å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren for å ta høyde for ny kunnskap som fortløpende vil tilkomme fra de radiomerkede ulvene. Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Vil merke flere ulver

Vær- og sporingsforhold er bestemmende for tempoet i merkingen, men dersom forholdene ligger til rette vil de resterende ulvene i Slettåsreviret, samt ulvene i Julussareviret, bli prioritert i nær fremtid.

– Uavhengig av lengden på fellingsperioden vil Statens naturoppsyn kunne gjennomføre lovhjemlet felling av ulv utover våren, sier Vidar Helgesen.

Tett oppfølging

I Julussareviret er mor til valpene så langt ikke påvist denne vinteren, og det er kjent fra tidligere at når foreldredyr forsvinner kan dette få ulike utfall. Blant annet kan det medføre oppløsning av flokker, endringer i revirgrenser eller at valpene opptrer nærmere bebyggelse.

– Vi har ikke mottatt informasjon som tyder på noen spesiell atferd hos de gjenværende Julussaulvene, men jeg vil prioritere tett oppfølging i tiden fremover. Med radiomerking vil vi få vite mer om ledertispas status samt at vi kan følge nøye med på atferder hos de øvrige ulvene i reviret, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.