Forlenger ordningen med praksiskompensasjon for fastleger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Gjennom koronapandemien har fastleger fått praksiskompensasjon ved fravær grunnet karantene eller isolasjon som følge av covid-19-smitte i forbindelse med legearbeid. Nå forlenges ordningen.

- Fastleger har en viktig og sentral rolle i helse- og omsorgstjenestens håndtering av koronapandemien. Fastlegene skal ha trygghet for at staten tar regningen ved fravær på grunn av karantene eller isolasjon. Vi vet at praksiskompensasjon kan ha stor betydning for den enkelte fastlege. Regjeringen forlenger derfor ordningen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.    

Praksiskompensasjon ble opprettet første gang i 2020 og hadde en tidsbegrenset varighet. I sommer var det utsikter til at pandemien avtok og at samfunnet kunne åpnes opp. Dette har endret seg den siste tiden med stor økning i smitte og en ny virusvariant. Regjeringen viderefører derfor ordningen med praksiskompensasjon inntil videre.

Kommunene kompenseres for merutgifter knyttet til å gi privatpraktiserende fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden. Kommunene fører oversikt over disse ekstra utgiftene og kompenseres fra staten via Statsforvalteren.