Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til plan for E10 Hålogalandsvegen på høring

– Vi har svært god fremdrift i det viktige arbeidet med E10 Hålogalandsveien. Dette blir et av de største og viktigste samferdselstiltakene i Nord-Norge på lang tid, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå sendes den statlige planen for prosjektet på høring.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag gitt klarsignal til at Statens vegvesen kan sende forslag til reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen på høring. Prosjektet er et av flere store samferdselsprosjekter hvor det brukes statlig plan for å korte ned planleggingstiden og komme raskere i gang med byggingen.

– Prosjektet vil bidra til vesentlig redusert reisetid, bedre fremkommelighet for næringstransport og bedre vilkår for lokal og regional utvikling, sier Sanner.

Den viktige veistrekningen mellom Sortland, Harstad og Evenes har for lav standard. Opprustningen av strekningen berører syv kommuner i Nordland og Troms, og krever helhetlig planlegging.

E10 Hålogalandsveien omfatter ny E10 mellom Snubba i Evenes og Gullesfjordbotn, ny riksveg 83 mellom Tjeldsund bru og Harstad, og ny riksveg 85 mellom Gullesfjordbotn og Sortland.

– Kommunene har vært positive til bruk av statlig plan. Vårt inntrykk er at alle aktører har bidratt positivt i arbeidet. Vi vil lytte til kommunene og andre som berøres av prosjektet før vi fatter et endelig planvedtak, sier Sanner.

Når prosjektet er gjennomført vil reisetiden mellom Harstad og Sortland bli nesten 45 minutter kortere enn i dag. Dette vil knytte regionen tettere sammen og gi bedre vilkår for lokal og regional utvikling. Sentrale deler av prosjektet er planlagt gjennomført med offentlig-privat samarbeid (OPS).

– Å utarbeide en felles reguleringsplan for en så lang strekning er uvanlig i norsk samferdselsplanlegging, og er derfor en krevende oppgave. Likevel er fremdriftsplanen svært ambisiøs og tempoet i planarbeidet svært høyt. Ved å bruke statlig plan vil vi halvere planleggingstiden, sier Sanner.

På grunn av mulig konflikt mellom forsvarets langsiktige arealbehov på Evenes og nytt kryss mot flyplassen, er delparsell 15 tatt ut av planen. Dette er gjort for å ikke forsinke planarbeidet og gjennomføring av OPS-strekningen. Det vil bli gjennomført en egen planprosess for dette området.

Det er Statens vegvesen som gjennomfører høringen av planforslaget, og høringsdokumentene vil bli gjort tilgjengelige på vegvesenets hjemmesider.

Se også:

 

Til toppen