Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Første direktør for ny sentral klareringsmyndighet i sivil sektor

I statsråd i dag er Gudmund Gjølstad (44) åremålsbeskikket som direktør for det nye direktoratet Sivil klareringsmyndighet for en periode på seks år. Det nye direktoratet skal være den sentrale klareringsmyndigheten for sivil sektor.

– Vurdering av saker om sikkerhetsklarering er komplisert, og krever kompetanse og erfaring. I dag er fagmiljøene som arbeider med sikkerhetsklareringer i sivil sektor små og fragmenterte. Det nye direktoratet legger til rette for et fagmiljø som kan bidra til økt kompetanse og kvalitet i saksbehandlingen, økt rettssikkerhet til den enkelte og bedre grunnlag for likebehandling av saker, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Gjølstad kommer fra stillingen som administrasjonssjef i Medietilsynet, der han også i en kortere periode har vært konstituert som direktør. Frem til Gjølstad begynte i Medietilsynet i 2014 var han yrkesmilitær, med variert tjenestebakgrunn.

 

Til toppen