Nyheter

Første løypemelding for Helseteknologiordningen

På oppdrag fra regjeringen har Direktoratet for e-helse utredet hvilke tiltak en ny helseteknologiordning kan inneholde. Regjeringen har nå mottatt utredningen, og starter nå arbeidet med å følge opp direktoratets forslag.

Etableringen av en helseteknologiordning har vært et av regjeringens uttalte mål i Hurdalsplattformen. Denne ordningen skal blant annet avlaste risiko for kommunene som går foran når de investerer i journalløsninger, og dermed utløse investeringer på feltet. Regjeringen jobber nå videre for å sørge for at kommunene – som kjenner behovene best – får drahjelp til å videreutvikle de løsningene som finnes i markedet.

– Vi må justere kursen og ha realistiske ambisjoner for e-helsefeltet. Vi vil legge til rette for en mer trinnvis utvikling som i større grad bygger på eksisterende løsninger. På den måten reduserer vi risiko og kan realisere gevinstene underveis, sier Kjerkol.

Helse- og omsorgsministeren understreker at statens rolle må dreies bort fra å finansiere store programmer til virkemid­ler som avlaster risiko. Helseteknologiordningen er første steg på denne veien. Direktoratet for e-helse, i samarbeid med Helsedirektoratet og KS, har nå utredet en mengde tiltak for både velferdsteknologiområdet og journalområdet, og departementet vil nå se på hvilke tiltak vi vil prioritere å gå videre med.  

– Forslagene i utredningen gir mer ansvar til kommunene og til leverandørene av journalløsninger og velferdsteknologi. Denne regjeringen har vært tydelige på at tiden for de store og tidkrevende prosjektene er forbi, og at vi nå må bygge på det vi har og hente ut gevinster fra investeringer. Pasienter og fagfolkene må kunne se og kjenne på resultatene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Gjøre mer med mindre

Digitaliseringen av vår felles helsetjeneste er helt nødvendig for at vi skal kunne yte gode helse- og omsorgstjenester også i fremtiden. Utvikling av velferdsteknologi og journalløsninger er viktig for at fagfolkene får gode og riktige verktøy til å gi best mulig helsehjelp. Likevel må vi fremover være innstilt på å gjøre mer med mindre, og bruke pengene der de får størst nytte.

– Regjeringen la frem et stramt, men rettferdig budsjett for 2023. Vi må forvente at det blir tøffe prioriteringer også i budsjettet for 2024. Da er det viktig at vi finner gode løsninger som understøtter den helt nødvendige digitaliseringen av vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsministeren.  

Regjeringens helhetlige e-helsepolitikk vil bli presentert i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Helseteknologiordningen er planlagt innført i 2024 og vil bygges ut trinnvis.

Utredningen er tilgjengelig hos Direktoratet for e-helse.