Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvarsdepartementet selger Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Gruppen

Forsvarsdepartementet selger det statseide selskapet Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM) til Kongsberg Defence & Aerospace.

Salget sikrer fortsatt nasjonalt eierskap av AIM gjennom statens aksjemajoritet i Kongsberg Gruppen. Kongsberg Gruppen vil eie en majoritetsandel av AIM. Patria, som eies av den finske stat og Kongsberg Gruppen, vil gå inn med en minoritetsandel.

Når AIM, Kongsberg Defence & Aerospace og Patria går sammen, blir de en av Nord-Europas største aktører innen understøttelse av militære luftsystemer.

– Med Kongsberg Defence & Aerospace og Patria på eiersiden mener jeg AIM er meget godt rustet til å videreutvikle selskapet, sikre arbeidsplasser og styrke den nasjonale beredskapen på vedlikehold av Forsvarets luftsystemer. Dette er helt i tråd med vår nasjonale forsvarsindustrielle strategi, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Salget forutsetter Stortingets godkjennelse.

Statssekretær Tone Skogen og ekspedisjonssjef Anders Melheim sammen med ledelsen i Kongsberg, Patria og AIM på Kjeller da ansatte fikk orientering om salget.
Statssekretær Tone Skogen og ekspedisjonssjef Anders Melheim sammen med ledelsen i Kongsberg, Patria og AIM på Kjeller da ansatte fikk orientering om salget. Foto: Ove Ronny Haraldsen, Kongsberg Gruppen

Om AIM

Virksomheten som drives i AIM i dag var opprinnelig del av Luftforsvarets Hovedverksted, som ble startet i 1916. Luftforsvarets Hovedverksted ble skilt ut og omdannet til et eget statsforetak i 2011 og videre omdannet til et aksjeselskap i 2016.

AIM har hatt en sentral rolle i norsk luftfartsindustri, både militært og sivilt, innen vedlikehold og reparasjon av fly og helikopter. AIM Norway AS har 440 ansatte og omsatte i fjor for 140 millioner USD.

 

Til toppen