Forsvarssektorens støtte til næringslivet i forbindelse med koronapandemien

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Forsvarsdepartementet har jobbet målrettet med ulike tiltak for å redusere de negative konsekvensene for deler av forsvarsindustrien i forbindelse med koronapandemien. Dette har vært viktig for å legge til rette for beredskapsbehovet i Forsvaret og sektoren. Det gjelder også andre behov som bidrar til å ivareta normal forsyning av materiell og tjenester til Forsvaret.

Forsvarsdepartementet arbeider aktivt for å sikre en tilnærmet normal produksjonsvirksomhet og dermed også forsyningssikkerhet nasjonalt og vis-a-vis allierte. Det har i den sammenhengen vært tett dialog med Forsvars- og sikkerhets­industriens forening (FSi) for å iverksette så gode tiltak som mulig.

- Norsk forsvarsindustri spiller en vesentlig rolle i å understøtte Forsvarets virksomhet. Industrien leverer viktige bidrag til allierte styrker og samarbeider tett med utenlandske forsvarsbedrifter. Det dreier seg spesielt om USA, både når det gjelder utvikling og produksjon av materiell. Både vi og våre allierte er avhengig av norsk forsvarsindustri for våre operasjoner og kollektive sikkerhet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Gjennom pandemien har regjeringen og Stortinget lagt til rette for betydelige tiltak for å hjelpe norsk forsvarsindustri og næringsliv. I tillegg til de større tiltakspakkene og kompensasjonsordninger som regjeringen har lagt fram, har regjeringen blant annet framskyndet oppgraderinger av Skjold-klassen fartøyer og CV90 kampvogner. Videre er det gitt ekstra tilskudd til forskning og utvikling. Her er en link til en saken om signeringen av kontrakten for oppgradering av CV90.

Forsvarsdepartementet har også iverksatt andre tiltak for å bedre situasjonen for bedriftene. Blant annet er Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg gitt dispensasjon fra anskaffelsesregelverket, slik at prosedyrer for betaling av varer og tjenester fra enkelte leverandører er forenklet.

Det er videre vurdert kontinuerlige tiltak for å gjennomføre anskaffelsesprosessene som normalt, gjennom kontakt mellom etatene i Forsvaret og leverandørene.

Forsvarsdepartementet har også innført en ordning som har gitt ekstra stimulans til utenlandske bedrifter med gjenkjøpsforpliktelser, til å inngå utviklingssamarbeid med norske små og mellomstore bedrifter. Forsvarsdepartementet har i dialog med sentrale allierte lagt til rette for å gjennomføre nødvendige tiltak for å opprettholde forpliktelsen til norske leverandører overfor forsvarsindustrien i andre land.

Stortinget bevilget i fjor 50 mill. kroner til å sikre overlevelse for de mindre teknologibedriftene. Midlene skulle bidra til å fremskynde planlagte kjøp av produkter og tjenester fra mindre teknologibedrifter. Høsten 2020 ble disse midlene fordelt mellom rundt 20 små og mellomstore teknologibedrifter, i tråd med anskaffelsesregelverket. Dette er firmaer som blant annet leverer teknisk materiell og systemer til forsvarsgrenene og personlig bekledning og utrustning (PBU). Midlene er fordelt med utgangspunkt i Forsvarets og sektorens behov, og for å legge til rette for en hurtig og forsvarlig gjennomføring.

-Midlene er forvaltet godt og riktig, i tråd med Forsvarets behov, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Det er viktig for våre nasjonale sikkerhetsinteresser at vi makter å opprettholde våre nasjonale forsvarsindustri i en svært krevende tid.

Oversikt over tildelingene ligger vedlagt. Tallene er oppgitt i tusener.

 

Leverandør

Leveranse

Maks beløp

Impetus

Softwarelisenser for å beregne ekstreme
belastninger og respons av materialer og konstruksjoner

               380

Henriksen Mekaniske AS

FFI har utviklet en taktisk sensorenhet – TASSEN - (portabel målestasjon for måling av undervannssignaturer). Tiltaket omhandler industrialisering av Tassen gjennom norsk leverandør.

             5 000

Scanmatic

Torpedomotmidler (TCM) til ubåt.

 

2 000

Scanmatic

Anskaffelse av en ekko-repeater som kan benyttes til sonartester, opeval og øvelser som erstatter FMA sin SONTASS.

Recab

Informasjons gateway for spesifikke kommunikasjons-protokoller.

             2 550

Teleplan

Nord BMS til Hærens kjøretøy

             4 000

Equipnor

PBU til SOF Jungel- og Combat Uuniform

          

 

 

10 000

SAFA AS

Sokker fra Samnanger fabrikker

Janus-fabrikken AS

Jakke, ull

Aclima AS

Bukser og trøyer, ull

Bertel O Steen defence & Securities

Maske og vindbrille

Drytech AS

Stridsrasjoner-øke beredskapsbeholdninger

             2 100

Bertel O Steen Romerike

Komponentgjenvinning

               300

Safepath AS

Avrop nummer 2 mot FRS-prosjektet iverksettes

               800

Janus-fabrikken AS

PBU-ullundertøy

             6 795

Aclima AS

PBU-ullundertøy

             6 775

FLIR Unmanned Aerial Systems AS

Nytt system; Nano Unmanned Aerial System

             2 000

Robot Aviation AS

UAV/Robotteknologi

             5 000

Squarehead Technology AS

 Deteksjon av droner

             2 300

 Totalt

 

           50 000