Framskunda tilskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar

Informasjon om koronasituasjonen endrar seg raskt og kan derfor vere utdatert.

Sjekk temasida Koronasituasjonen for siste nytt frå regjeringa, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og reglar om koronaviruset. 

For å avhjelpe konsekvensane av Korona-krisa har regjeringa i dag fastsett ei mellombels forskrift som gir unntak frå reglane om tildeling av Norsk Tipping sitt overskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar.

- Vi har sørgt for ei rask forskriftsendring no, for å betre likviditeten i organisasjonane. Samtidig jobbar vi vidare med tiltak retta mot utfordringane sektoren har i samband med koronasituasjonen, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

- Den mellombelse forskrifta gjer at dei samfunnsnyttige og humanitære organisasjonane kan få tilskot frå Norsk Tipping utbetalt allereie i mai. Dette er frie middel og ei tidleg tildeling vil bety mykje for organisasjonane i krevjande tider. Dette er eit av tiltaka vi gjer for å bidra til å oppretthalde aktivitet, seier kultur- og likestillingsministeren.

Organisasjonar som mottok tilskot frå ordninga i 2019 vil motta tilskot i 2020 basert på årsrekneskap frå 2018.  Organisasjonar som fyller vilkåra i forskrifta men som ikkje fekk midlar i 2019, kan søkje tilskot basert på årsrekneskap for 2018.

Informasjon om ordninga og søknadsfrist finst hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Midlertidig forskrift om unntak fra regler om tildeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (.pdf)

Endring i søknadsfrist for tilskot fra Norsk Tippings overskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar i 2020 m/ spørsmål og svar