Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Geir Axelsen ny leder av TBU

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene ble i statsråd i dag gjenoppnevnt for en ny periode på fire år.

Portrettbilde av Geir Axelsen, innendørs i kontorbygg.
Geir Axelsen, administrerende direktør i SSB, ble utnevnt til ny leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) i statsråd 20. september 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Administrerende direktør Geir Axelsen i Statistisk sentralbyrå blir ny leder av utvalget etter Ådne Cappelen. Cappelen går av etter å ha ledet utvalget siden 2011.

– Beregningsutvalget har en sentral rolle i det inntektspolitiske samarbeidet. Utvalgets arbeid og rapporter bidrar til at myndighetene og partene i arbeidslivet har en felles forståelse av den økonomiske situasjonen og av hvilke utfordringer norsk økonomi står overfor. Utvalget støtter opp under en god gjennomføring av inntektsoppgjørene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Jeg vil gjerne takke Ådne Cappelen for arbeidet i beregningsutvalget siden 2011, og ønske Geir Axelsen velkommen som ny leder. 

Geir Axelsen er utdannet samfunnsøkonom og har vært assisterende arbeids- og velferdsdirektør og økonomi- og styringsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Han har også vært direktør for to ulike enheter i Statoil, samt vært statssekretær og ansatt i Finansdepartementet.

Om Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)

Utvalget ble første gang oppnevnt høsten 1967. Det framgår av mandatet at utvalget i tilknytning til inntektsoppgjørene skal legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.

Utvalget har hvert år avgitt en rapport før og en rapport etter inntektsoppgjørene.

Alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet er representert i utvalget. I tillegg deltar Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Medlemmer

Følgende oppnevnes som medlemmer av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene for en periode inntil 30. september 2023:

Administrerende direktør Geir Axelsen, leder, Oslo
Spesialrådgiver Ann Lisbet Brathaug, Oslo, Statistisk sentralbyrå

Sjeføkonom Roger Bjørnstad, Nesodden, Landsorganisasjonen i Norge

Samfunnsøkonom Ellen Horneland, Oslo, Landsorganisasjonen i Norge

Sjeføkonom Øystein Dørum, Oslo, Næringslivets Hovedorganisasjon

Fagdirektør Torill Lødemel, Oslo, Næringslivets Hovedorganisasjon

Sjeføkonom Torbjørn Eika, Oslo, KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Sjeføkonom Erik Orskaug, Oslo, Unio

Sjeføkonom og direktør Stein Gjerding, Oslo, Arbeidsgiverforeningen Spekter

Sjeføkonom Nina Skrove Falch, Oslo, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Fagsjef Hanne Jordell, Oslo, Akademikerne

Sjeføkonom og direktør Lars E. Haartveit, Bærum, Hovedorganisasjonen Virke

Utredningsleder Ragnar Ihle Bøhn, Nes, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund, Oslo, Finansdepartementet

Avdelingsdirektør Sigrid Russwurm, Oslo, Arbeids- og sosialdepartementet

Utvalgets mandat

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har følgende mandat:

Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.

Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

Les mer om TBU

Du kan lese mer om TBU her:

 

Til toppen