Gi unge en sjanse!

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En ny kampanje ber arbeidsgivere om å gi jobb til 24 300 unge med nedsatt arbeidsevne. Oppfordringen kommer fra Norges åtte største arbeidslivsorganisasjoner.

– Det er flott at partene i arbeidslivet nå går sammen og oppfordrer arbeidsgivere til å la unge som står utenfor en sjanse til å få bruke talentet sitt i arbeidslivet. Mange virksomheter og arbeidsgivere er allerede godt i gang med å gi unge denne muligheten, ofte i tett samarbeid med NAV og lokale attføringsaktører. Det er bra, men vi trenger enda flere. Derfor er det så viktig at arbeidslivets parter tar utfordringene knyttet til et inkluderende arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Unge som går lenge arbeidsledig på grunn av sykdom eller andre hindringer er spesielt utsatt for å falle helt utenfor arbeidslivet. 24 300 unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne står klare til å jobbe, men de trenger hjelp til å komme i gang. Det er disse kampanjen vil få ut i jobb.

LO, NHO, KS, YS, Spekter, Unio, Akademikerne og Virke står bak kampanjen som støttes av NAV og Arbeids- og sosialdepartementet. 

www.giensjanse.no kan arbeidsgivere melde sin interesse hvis de vil vite mer om tilbud fra myndighetene, og hvis de vil gi noen en sjanse. På nettsiden finnes også mer informasjon om kampanjen, om tilbudene fra NAV og om bistand fra organisasjonene i arbeidslivet.