Norge ettergir statsgjeld til Somalia

- Ved å ettergi Somalias statsgjeld, støtter vi opp under bærekraftig utvikling, stabilitet og reduksjon av fattigdom i en av verdens mest sårbare stater, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Gjelden ettergis på bakgrunn av en bilateral avtale mellom Norge og Somalia, hvor Norge ettergir Somalias gjeld på 16,2 millioner kroner. I samsvar med Parisklubbens avtale med Somalia, slettes 67 prosent av Somalias statsgjeld til Norge ved signering av en bilateral avtale. Dette tilsvarer 10,85 millioner kroner. De resterende 5,35 millioner kroner vil bli slettet hvis og når Somalia når HIPC Completion Point, som forventes i 2023.

For å kunne oppnå «HICP Completion Point» må Somalia nå levere på en rekke økonomiske tiltak og reformer, slik at resten av gjelden til landene i Parisklubben blir slettet. I mellomtiden vil Somalia ha svært lave gjeldsforpliktelser.

I mars bidro Norge med et kortsiktig overgangslån på 3,4 milliarder kroner for å klarere Somalias misligholdte gjeld til Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA). Overgangslånet, som ble tilbakebetalt samme dag, var del av en multilateral koordinert prosess som bidro til å kvalifisere Somalia til gjeldsslette under HIPC-initiativet (Heavily Indebted Poor Countries) og til re-etablering av lånerettigheter i multilaterale finansieringsinstitusjoner og utviklingsbanker. Somalia oppnådde HIPC-status (HIPC Decision Point) gjennom styrebeslutninger i Verdensbanken og Det internasjonlae pengefondet (IMF) 25. mars.

- Gjennom overgangslånet bidro Norge til å normalisere Somalias forhold til de internasjonale finansinstitusjonene. Dette var en forutsetning for massiv gjeldssletting. Jeg er stolt av at Norge har vært en pådriver i denne prosessen, som viser hva vi kan få til når partnerland, givere og det multilaterale systemer samarbeider, sier utviklingsmninister Dag-Inge Ulstein.

Under HIPC-initiativet innvilges lavinntektsland sletting av stat-til-stat gjeld overfor kreditorlandene i Parisklubben, samt gjeld til Verdensbanken (IDA) og Afrikabanken (Afrikafondet), dersom de gjennomfører avtalte økonomiske reformer på en tilfredsstillende måte.

Les mer om overgangslånet: Norge bistår Somalia med overgangslån