Historisk arkiv

Norge bistår Somalia med overgangslån

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår at Norge i 2020 gir et kortsiktig overgangslån på 3,135 milliarder kroner til Somalia for å fjerne Somalias misligholdte gjeld overfor Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA). Formelt sett er dette et lån til Somalia, men det settes på konto i Verdensbanken og følges opp ved at Somalia får et nytt lån fra Verdensbanken som benyttes til å innfri overgangslånet fra Norge.

Somalia og statsminister Hassan Ali Khaire får hjelp fra Norge til å fjerne misligholdt gjeld. Her er statsministeren sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide under et besøk i 2019. Foto: Svein Michelsen, UD
Somalia og statsminister Hassan Ali Khaire får hjelp fra Norge til å fjerne misligholdt gjeld. Her er statsministeren sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide under et besøk i 2019. Foto: Svein Michelsen, UD

- Etter flere tiår med borgerkrig har situasjonen i Somalia stabilisert seg de siste årene. Myndighetene har iverksatt flere viktige politiske og økonomiske reformer, men landet er fortsatt i en sårbar situasjon. Lånet fra Norge vil være et viktig bidrag til arbeidet med reform og stabilisering i Somalia, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Somalias utenlandsgjeld er på om lag 4,7 milliarder dollar, og gjeldslette er en hovedprioritet for den somaliske regjeringen. En tredjedel av gjelden er til de multilaterale utviklingsbankene Verdensbanken, Afrikabanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Denne gjelden må klareres før Somalia kan få nye lån og gjeldslette. I tillegg til overgangslånet fra Norge, vil Storbritannia gi et overgangslån som dekker gjelden til Afrikabanken. Dermed mangler kun en giver som kan dekke gjelden til IMF. Når de tre lånene er på plass, vil Somalia blant annet kvalifisere for gjeldslette under HIPC-initiativet (Highly Indebted Poor Countries Initiative). Dette forutsetter imidlertid at Somalia etterlever det pågående IMF-programmet for økonomiske reformer.

- Misligholdt bilateral statsgjeld fra Somalia til Norge er på 16 millioner kroner. Ved HIPC-behandling i Paris-klubben, vil denne gjelden bli slettet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Utviklingsministeren vil delta på et rundebordsmøte om Somalia når han neste uke deltar på Verdensbankens årsmøte i Washington.

- Gjeldslette er en forutsetning for at Somalia skal videreføre arbeidet med stabilisering og reformer. Denne operasjonen viser hva vi kan få til når vi givere og multilaterale finansieringsinstitusjoner samarbeider. Dette vil være tema på flere av møtene jeg har på Verdensbankens årsmøte neste uke. Målet er at vi kan gjennomføre operasjonen i løpet av første kvartal 2020, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Somalia er et viktig partnerland for Norge og fikk i fjor 543 millioner kroner i bilateral bistand. Sammen med EU, Storbritannia og Tyskland har Norge investert betydelige ressurser i institusjonsbygging, styresett og stabiliseringstiltak. Norge har bidratt til freds- og stabiliseringsarbeidet i Somalia siden begynnelsen av 2000-tallet.