Godkjenner nye områder for akvakultur i Lenvik kommune

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nye områder for akvakultur ved Skårliodden og Durmålsvika i Lenvik kommune. - Jeg har lagt vekt på lokaldemokratiet og kommunens ønske om å videreutvikle sjømatnæringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

13 kommuner har deltatt og de har gjort et solid arbeid med Kystplanen for Midt- og Sør-Troms. Gjennom faglige avveininger har man kommet fram til flere nye områder for akvakultur, blant annet tre nye områder i Lenvik kommune.

- Det er viktig å beholde arbeidsplassene knyttet til de aktuelle anleggene, og anleggene vil også legge et viktig grunnlag for videre utvikling for havbruk i Troms, sier Jan Tore Sanner.

- Samtidig er det viktig å ivareta hensynet til villaksen og de forhold Fylkesmannen tar opp i sin innsigelse knyttet til lus og rømning. Jeg forutsetter at de konkrete kravene til dette ivaretas gjennom konsesjonsbehandlingen av tillatelsene etter akvakulturloven, sier Sanner.

Det er et nasjonalt mål å legge til rette for økt sjømatproduksjon. Dette innebærer at kommunene i kommuneplanen legger til rette for nye gode oppdrettslokaliteter der det er miljømessig forsvarlig. Både Skårliodden og Durmålsvika er ut fra fysiske forhold vurdert som godt egnet for akvakultur.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak (pdf) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00