GOLLEGIELLA – Nordisk samisk språkpris deles ut høsten 2024

GOLLEGIELLA – Nordisk samisk språkpris deles ut for ellevte gang høsten 2024 under møtet mellom ministre med ansvar for samiske saker og sametingspresidentene i Finland, Norge og Sverige.

Møtet holdes i Oslo 22. oktober 2024. Språkprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en innsats for å fremme de samiske språkene. Gollegiella – Nordisk samisk språkpris ble opprettet av ministrene for samiske saker i Norge, Sverige og Finland samt sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland. Prisen deles ut annethvert år, første gang i 2004. Språkprisen er på 15 000 euro.

Språkprisens formål

Språkprisen skal bidra til å fremme, utvikle og bevare samiske språk i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Hvem kan få prisen?

Språkprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme samiske språk skriftlig, muntlig eller i annen form. Prisen kan deles ut på bakgrunn av mange ulike språktiltak. Prisen kan deles mellom flere prismottakere.

Foreslå en kandidat!

Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og myndigheter i hele det samiske området inviteres til å foreslå kandidater til språkprisen. Send inn skriftlig forslag på prisvinner med en begrunnelse på maks to sider.

Forslag sendes innen 1. september 2024 til:

E-post: postmottak@kdd.dep.no

Post:

Gollegiella – bedømningskomité
Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter,
Kommunal- og distriktssdepartementet,
Postboks 8112 Dep,
0032 Oslo, Norge

Tlf: + 47 22 24 72 82