Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Granavolden: Sikrer en forutsigbar energipolitikk

Den nye regjeringsplattformen sikrer flertall for en forutsigbar energipolitikk.

Granavolden-erklæringen som ble lagt fram torsdag kveld slår fast at Regjeringens overordnede mål i energipolitikken er effektiv og lønnsom utnyttelse av energiressursene, basert på forutsigbare rammevilkår og høy verdiskaping i Norge.

Gjennom en forutsigbar energipolitikk og bruk av velregulerte, markedsbaserte løsninger har disse ressursene skapt grunnlaget for vårt moderne velferdssamfunn. Regjeringen legger opp til at utvinning og foredling av energiressurser skal gi betydelig nærings- og teknologiutvikling i Norge, og bidra til arbeidsplasser og velstand for landets innbyggere. Nå står vi foran store endringer i globale energimarkeder, blant annet som følge av ny teknologi, skjerpet klimapolitikk og stadig økende energietterspørsel. Dette skaper nye utfordringer og muligheter, som regjeringen vil møte med en fremtidsrettet energipolitikk, heter det i erklæringen.

- Jeg er glad for at Granavolden-erklæringen uttrykkelig slår fast at hovedmålet i Regjeringens petroleumspolitikk er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Derfor er dette en viktig og stor dag, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Nye lønnsomme funn som sikrer inntekter, verdiskaping og sysselsetting må til for å opprettholde vårt velferdssamfunn.

- En hovedpilar for å oppnå dette er langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. Det har tjent Norge som energinasjon godt. Den nye regjeringsplattformen sikrer flertall for dette, fortsetter Freiberg.

Den nye regjeringserklæringen understreker også betydningen av våre fornybarressurser.

- Våre vannkraftressurser skal forvaltes slik at de kommer våre lokalsamfunn og vår nasjon til gode. Vannkraften har vært, og skal være, et konkurransefortrinn for norsk industri. Omstillingen til et lavutslippssamfunn betyr at fornybare energikilder kommer til å spille en større rolle i energimiksen enn tidligere. Det gir nye muligheter for fornybarnæringene i Norge, både nasjonalt og internasjonalt, heter det i erklæringen.

Til toppen