Gratulerer Kongsberg med vellykket JSM-test

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En testversjon av det nye norske F-35-missilet ble 28. oktober sluppet fra et fly for første gang. Slippet ble gjort over et skytefelt i delstaten Utah fra et amerikansk F-16 som er spesialutrustet som testfly. Testen er den første av flere tester som skal sikre at missilet er klart til integrasjon på F-35 når arbeidet med de første oppgraderingene av flyet starter i 2017.

JSM slipp oktober 2015
Her slippes JSM for første gang fra et fly 28. oktober 2015. Foto: US Air Force

- Jeg vil gjerne få gratulere Kongsberg med en vellykket test. Det er mye arbeid som gjenstår, men dette var et viktig første skritt på veien mot full integrasjon av missilet på F-35, sier programdirektør i Kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever.  

Kongsberg utvikler missilet på oppdrag fra Forsvaret, og har allerede gjennomført to av tre faser i utviklingsprogrammet. Den tredje og siste fasen ble innledet i 2014, og består blant annet av en rekke testskytinger i USA. Formålet med den første testen, som ble gjort uten motor og stridshode var å få bekreftet at missilet trygt kan bæres og slippes fra et fly. De påfølgende testene vil bli gradvis mer omfattende og komplekse før en siste test gjennomføres med både motor, sensorer og aktivt stridshode i 2017.

- Kombinasjonen av F-35 og JSM vil bli en svært viktig del av det fremtidige Forsvaret. Sammen vil de gjøre oss i stand til å finne og nedkjempe godt forsvarte mål over store avstander med høy presisjon. Dette vil utgjøre en viktig styrking av Norges evne til å avskrekke eventuelle motstandere, og integrasjon av JSM er en av kriteriene for at norske F-35 skal full operativ evne i 2025. Det er derfor avgjørende at vi sikrer god fremgang i programmet, sier Klever.

Kampflyprogrammet og Morten Klever har ansvar for oppfølgingen av F-35-kontrakten med Kongsberg, og mener at prosessen frem mot den vellykkede testen i forrige uke har gitt viktig erfaring som både Forsvaret og Kongsberg kan ta med i det videre arbeidet.

- Dette er et av de mest omfattende og kompliserte test- og utviklingsprogrammene norsk forsvarsindustri har gjennomført noen gang. Det stiller krav til oss som kunde og til Kongsberg som utvikler, og det er svært viktig at vi møter de strenge kravene som er satt til ytelse og tidsriktige leveranser for integrasjon i F-35samtidig som vi overholder de kostnadsrammene Stortinget har bestemt, sier Klever.