Grønne datasentre: Rundebordskonferanse om mørk fiber og fiberkabler til utlandet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Reynir Jóhannesson i Samferdselsdepartementet samlet i dag flere aktører til en rundebordskonferanse om fiberkabler til utlandet og markedet for mørk fiber.

Mørk fiber innebærer at kunden får tilgang til fibersom ikke er lyssatt, men kun leier fiber og selv kobler til ønsket utstyr i begge ender.

- Vi vet at tilgang til mørk fiber er viktig for videre fremvekst av datasenterindustri. Regjeringen ønsker å fremme markedet for grønne datasentre, og dette er også ett av temaene ekomplanen som vi har lagt frem. Regjeringen ønsker å legge til rette for sikre og robuste kommunikasjonstjenester.

Norge har et godt utgangspunkt for etablering av store datasentre fordi vi har et effektivt kraftmarked, god forsyningssikkerhet, kjølig klima og høyt utdanningsnivå. Regjeringen har lagt til rette for den nye virksomheten ved at elavgiften for store datasentre er satt ned fra ordinær til redusert sats.

- Formålet med konferansen har vært å utveksle kunnskap og erfaring blant de som jobber med denne problemstillingen, både blant infrastrukturtilbydere og de som etterspør slik kapasitet. Konferansen ga nyttig innsikt i markedets behov og ønsker, sier statssekretæren.

Les mer

Pressemeldinger: