Halv milliard til forskning på miljøvennlig energi

Norges forskningsråd gir 483 millioner kroner i støtte til 55 nye forskningsprosjekter. Dette er en av de største tildelingene på energiområdet noensinne og et viktig tiltak for omstilling og grønn vekst.

- Denne tildelingen er en av de største innen energiforskning noensinne. Vi har styrket budsjettene til dette området kraftig de siste årene. Kunnskapsutvikling og forskning på energiområdet bidrar til å utvikle fremtidens energisystem, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Det er Forskningsrådets store program for miljøvennlig energi, ENERGIX, som tildeler midlene til både forskere og næringsaktører. Programmet mottar størstedelen av sine midler over budsjettet til Olje- og energidepartementet.

En sterk deltakelse fra bedrifter sikrer at forskningsprosjekter som støttes har relevans og nytte for næringslivet. En av bedriftene er Elkem, som skal forske på silisiumproduksjon helt uten CO2-utslipp.

Flere av prosjektene har også fått med seg aktører fra olje- og gassindustrien.

Ved å satse på utvikling av energiteknologi er regjeringen med på å styrke innovasjon og konkurransekraft i næringslivet. Forskning og utvikling gir mer effektiv utnyttelse av energiressursene og økt sysselsetting og verdiskaping, sier Tord Lien.

I tillegg har Norges forskningsråd tildelt støtte til fem prosjekter under det nye virkemiddelet PILOT-E, som skal gi ny teknologi en raskere vei fra idéstadiet til den tas i bruk. PILOT-E er et samarbeid mellom ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova.

Les mer om tildelingen hos Norges forskningsråd.

(Denne saken er oppdatert 23/12-2016)

Til toppen