Statsministerens innlegg på lanseringen av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer

Punkter til innlegg av statsminister Erna Solberg på lanseringen av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer i Parkveien 45 i Oslo.

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen

Hatefulle ytringer handler om angrep på medmennesker

Noen blir utsatt for hatytringer for den de er:

  • Seksuell orientering
  • Etnisk eller religiøs bakgrunn
  • Funksjonsevne eller kjønn
  • Utseende
  • Ytrer seg offentlig

For første gang samler en norsk regjering innsatsen mot hatefulle ytringer i en strategi som vi lanserer her i dag.

Med strategien vil vi:

  • Arbeide for at alle kan delta i den offentlige debatten uten å bli utsatt for hatefulle ytringer
  • Arbeide aktivt for å skape arenaer for dialog, toleranse og bevissthet rundt konsekvensene av hatefulle ytringer
  • Inkludere arbeidet mot hatefulle ytringer i arbeidsliv, skole, utdanning
  • Legge til rette for at hatefulle ytringer, i større grad enn i dag, avdekkes, etterforskes og fremmes for domstolene eller annen relevant instans.

Ytringsfriheten står sterkt i Norge.

Må tåle uenighet og skarpe formuleringer.

Mange blir møtt med hetsende, sjikanerende, trakasserende ytringer.

Viktige stemmer stilner.

Debatten blir fattigere.

Tap for demokratiet.

26. november for 74 år siden la Donau fra kai i Oslo med 532 jøder om bord.

Enormt hat, brutalitet og umenneskeliggjøring.

Hat og intoleranse hører ikke fortiden til.

Kommer til uttrykk hver eneste dag: På gata, skolegården, arbeidsplassen, i sosiale medier.

Jeg har tidligere sagt at Amal Aden ikke skal dempe seg – noe hun heller ikke har gjort.

Prisen er 322 drapstrusler etter en kronikk om integrering.

Hatt mange sterke møter med personer som har opplevd hatefulle ytringer:

"Du er så stygg at jeg må gå på badet og kaste opp", var en av mange kommentarer Ingrid Haukeland fikk etter å ha opptrådt på TV med en fantastisk sangstemme. Hun ble født med kreft på begge øynene og har hatt glassøye fra hun var liten.

"Det er ikke rart man får dårlig selvtillit når du får høre at du er hemma i hodet", sier Marianne Knudsen, som er kåret til årets Funkis i 2016.

Marianne Knudsen sier også: «Ditt hat definerer ikke hvem jeg er. Kjære ungdom, jeg har en funksjonsnedsettelse, jeg har litt rare bevegelser fordi jeg har spasmer og jeg sitter i en rullestol, men jeg har også toppkarakterer i alle fag, jeg har drømmer og ambisjoner, slik som deg. Så hvorfor håner du meg?

Kjære ungdom, tror du ikke jeg blir lei meg når jeg ser at du etterligner et menneske med ufrivillige bevegelser rett foran ansiktet mitt?

Kjære ungdom, tror du ikke jeg blir sint når du roper hemmis til kompisen din i klasserommet når en del av min identitet er å være funksjonshemmet.

Kjære ungdom, noen ganger får jeg lyst til å bli så sint på deg, men tar et valg om å ikke gjøre det, fordi du vet ikke bedre.»

Kan ikke ha det sånn.

Kan aldri godta hets for hvem vi er som mennesker.

Hvem rammes?

Hvordan rammes de?

Hva er konsekvensene?

Hvem står bak hatefulle ytringer?

Kunnskapsoppsummeringene her i dag viser at det er mye vi ikke vet.

Trenger mer kunnskap.

Vet for lite om hvor mye og hvordan mennesker med funksjonsnedsettelse blir utsatt.

Vet for lite om omfanget av hatkriminalitet og hatefulle ytringer på nett.

Derfor øker vi innsatsen på forskningen på dette feltet i strategien.

Noen ytringer ulovlige.

Politiet må ha god kunnskap og kompetanse.

Manglerud politistasjon egen hatkrimgruppe.

Godt eksempel for mange politidistrikt.

Bosted skal ikke ha betydning for hvordan hatkriminalitet forebygges og etterforskes.

Regjeringen vil styrke innsatsen på dette området i alle landets 12 politidistrikter.

Politiet skal offentliggjøre statistikk om ulovlige hatefulle ytringer.

Skal se på diskrimineringsvernet i straffeloven.

Regjeringen skal se på hvordan kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk kan inngå i straffelovens beskyttelse mot ulike former for hatkriminalitet.

De som utsettes for hatefulle ytringer skal ikke føle at de står alene. Et av tiltakene vi vil gjennomføre er å lage en nettressurs hvor man kan lære mer om hatefulle ytringer og finne hjelp.

Samfunn må bygge på respekt for enkeltmennesket og respekt for hverandre.

Vi må kunne ytre oss fritt.

Og vise hvem vi er.

Offentlige myndigheter særlig ansvar.

Motvirke hatefulle ytringer og diskriminering har vi alle ansvar for.

Hadde jeg turt å si dette direkte til noen? Ansikt til ansikt? God test.

Vi har alle et ansvar.

Med denne strategien håper vi å bidra til færre hatefulle angrep på medmennesker for den de er.

Til toppen