Havbunnsmineralloven trer i kraft

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortinget har vedtatt lov 22. mars 2019 nr. 7 om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven). Loven trer i kraft i dag, 1. juli.

Loven skal legge til rette for undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på kontinentalsokkelen i samsvar med samfunnsmessige målsettinger, slik at hensynet til verdiskaping, miljø, sikkerhet ved virksomheten, øvrig næringsvirksomhet og andre interesser blir ivaretatt.

Havbunnsmineralloven

Nærmere om saken: Forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen