Havmiljøet beskyttes av nytt regelverk om ballastvann

Det blir nå slutt på at skip kan få med seg fremmede arter i ballastvannet for så å slippe det ut urenset et annet sted. Rundt 60 000 skip må rense ballastvannet når det nye internasjonale regelverket trer i kraft neste år.

Stor verdenshandel betyr at fremmede marine arter følger med på reisen i skipets ballastvann. De kan etablere seg i nye områder og skape ubalanse i de marine økosystemene. Foto: International Maritime Organization (IMO).

Stor verdenshandel betyr at fremmede marine arter følger med på reisen i skipets ballastvann. De kan etablere seg i nye områder og skape ubalanse i de marine økosystemene. Foto: International Maritime Organization (IMO).

– Fremmede arter er et av de store globale miljøproblemene. Det er derfor veldig viktig at det internasjonale regelverket trer i kraft neste år. Norge har vært en pådriver for dette og jeg er glad for at alle skip nå endelig må rense ballastvannet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Sprer fremmede arter

Skipsfarten har hittil vært en vesentlig kilde til uønsket spredning av fremmede arter i det marine miljøet ved at skip tar opp ballastvann i en havn, for så å slippe det ut urenset i en annen. Skip trenger ballastvann når det har lite eller ingen last.

– Norske selskaper har vært i front når det gjelder utvikling av rensesystemer for ballastvann, og det er svært gledelig at konvensjonen nå trer i kraft, sier næringsminister Monica Mæland.

Ballastvannkonvensjonen

  • Norge var en pådriver i etableringen av den internasjonale konvensjonen om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip, som ble fastsatt i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) allerede i 2004.
  • Konvensjonen krever rensing av ballastvann for alle skip i internasjonal trafikk.
  • Norge tiltrådte konvensjonen i mars 2007, men det har tatt lang tid før nok land har sluttet seg til.
  • Nå er endelig betingelsene for ikrafttredelse oppnådd, slik at kravene gjelder fra 8. september 2017.
Til toppen