Forsiden

Holbergprisen til professor emeritus Joan Martinez-Alier

I dag ble det kjent at den katalanske forskeren Joan Martinez-Alier tildeles Holbergprisen for sin fremragende forskning innen økonomi, politisk økologi og miljørelatert urettferdighet . I tillegg mottar den danske forskeren Simona Zetterberg-Nielsen Nils Klim-prisen.

Portrett av prisvinnerne
Billedtekst: Joan Martinez-Alier tildeles Holbergprisen og den danske forskeren Simona Zetterberg-Nielsen mottar Nils Klim-prisen. Foto: Joan Vidal/Lars Kruse

– Jeg vil sende de hjerteligste gratulasjoner til Martinez-Alier og Zetterberg-Nielsen som mottakerne av Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Deres fremragende arbeid er motiverende og minner oss om hvor viktig forskning er for å forstå og forbedre verden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Forskning på miljøkonflikter

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris der forskere innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi blir hedret for akademiske bragder. Holbergprisen har en verdi på 6 millioner kroner og deles hvert år ut i en høytidelig seremoni ved Universitetet i Bergen i juni.

I dag offentliggjorde Holbergprisens styre at det er professor emeritus Joan Martinez-Alier ved Institute of Environmental Science and Technology, Universitat Autònoma de Barcelona, som får Holbergprisen 2023.  

Martinez-Alier er kjent for å kritisere rådende økonomisk teori og den dominerende forståelsen av økonomisk vekst. Han har en fremstående posisjon både som fagperson og offentlig intellektuell innen den stadig voksende bevegelsen for agroøkologi og «nedvekst». Gjennom sin forskning ønsker Martinez-Alier å synliggjøre de mange miljøkonfliktene i verden.

Nils Klim-prisen til Simona Zetterberg-Nielsen

I år går Nils Klim-prisen til den danske forskeren Simona Zetterberg- Nielsen, lektor i nordisk språk og litteratur ved Aarhus Universitet  Hvert år deles prisen ut til en forsker under 35 år fra eller i et nordisk land som har utmerket seg innenfor Holbergprisens fagområder. Denne prisen har en verdi på 500 000 kroner og overrekkes under samme seremoni som Holbergprisen ved Universitetet i Bergen.

Zetterberg-Nielsen mottar prisen for sin forskning på romanens historie, narratologi, og fiksjonalitet, det vil si hvordan litteraturen behandler levd virkelighet og individuelle og sosiale erfaringer. Selv mener Zetterberg-Nielsen at hennes viktigste forskningsfunn  er at kategoriene fakta og fiksjon, slik vi forstår dem i dag, ble til på 1700-tallet, og at romanen i den sammenheng var den første fiksjonssjangeren som oppstod.