Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – alle opplysninger i aksjonærregisteret omfattes av taushetsplikt

Finansdepartementet foreslår at alle opplysninger i skatteetatens aksjonærregister blir omfattet av taushetsplikt. - Vi ønsker å begrense spredningen av opplysninger som skattemyndighetene har registrert for ligningsformål. Slik styrker vi tilliten mellom skatteetaten og skattyterne, sier finansminister Siv Jensen.

Finansdepartementet foreslår at alle opplysninger i skatteetatens aksjonærregister blir omfattet av taushetsplikt. - Vi ønsker å begrense spredningen av opplysninger som skattemyndighetene har registrert for ligningsformål. Slik styrker vi tilliten mellom skatteetaten og skattyterne, sier finansminister Siv Jensen.

Dersom det legges til rette for uttrekk av opplysninger fra skatteetatens aksjonærregister til pressen og andre, gir dette mulighet til å systematisere opplysninger om enkeltpersoner på en helt annen måte enn i dag. - Det er problematisk hvis opplysninger innsamlet til skattemessige formål kan brukes på denne måten. Vi foreslår derfor at alle opplysninger i aksjonærregisteret omfattes av taushetsplikt, sier finansminister Siv Jensen.

Det bør ikke være skatteetatens oppgave å sikre at opplysningene i aksjonærregisteret er offentlig tilgjengelige. Skatteetatens aksjonærregister er opprettet for å bidra til korrekt ligning av aksjonærene. Offentlighetens tilgang til aksjonæropplysninger bør ivaretas gjennom selskapets aksjeeierbok eller aksjeeierregisteret.

Opplysningene i skatteetatens aksjonærregister er omfattet av taushetsplikt etter ligningsloven, men taushetsplikten gjelder i utgangspunkt ikke opplysninger som også er tilgjengelige etter reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven. Departementet foreslår derfor å lovfeste skatteetatens taushetsplikt på dette området.

Høringsfristen er 1. april. Finansdepartementet tar sikte på å fremme forslag til lovendring for Stortinget våren 2014.

Les høringen her

Til toppen