Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – forslag til endring i konsernbidragsreglene

Finansdepartementet har i dag sendt ut et forslag til endringer i konsernbidragsreglene på høring. Forslaget innebærer en begrenset rett til fradrag for konsernbidrag fra et norsk selskap til et utenlandsk datterselskap.

Etter de skattemessige reglene om konsernbidrag kan selskap i samme konsern overføre midler og utjevne skattemessige resultater ved hjelp av konsernbidrag. Konsernbidragsreglene gjelder som hovedregel bare overføringer mellom norske selskap. I en rådgivende uttalelse av 13. september 2017 kom EFTA-domstolen til at begrensningene til norske selskap er i strid med EØS-avtalens regler om fri etableringsrett i tilfeller der det foreligger et «endelig tap» i et utenlandsk datterselskap.

En adgang til fri bruk av konsernbidrag over landegrensene, ville gi flernasjonale konsern stor frihet til selv å bestemme hvor stor andel av overskudd opptjent i Norge som skal beskattes her. Det ville gi mulighet til å redusere det norske skattegrunnlaget ved å flytte overskudd fra Norge til land med lavere beskatning. Det er derfor nødvendig å opprettholde det generelle utgangspunktet om at konsernbidragsreglene bare skal gjelde mellom norske selskap.

I høringsnotatet foreslås det at konsernbidragsreglene utvides slik at det gis fradrag for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap hjemmehørende i et EØS-land. I tråd med EFTA-domstolens avgjørelse foreslås det videre å begrense fradragsretten til tilfeller der konsernbidraget dekker et endelig tap i det utenlandske datterselskapet.

Høringsfristen er 13. november 2019.

Les høringsnotatet

Til toppen