Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til endring i konsernbidragsreglene

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om endring av konsernbidragsreglene. Det foreslås at reglene utvides til å omfatte konsernbidrag til dekning av endelig tap i et utenlandsk datterselskap som er hjemmehørende i en EØS-stat. Forslaget er i stor grad en lovfesting av rettstilstanden etter EFTA-domstolens avgjørelse i Yara-saken (dom av 17. september 2017).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.11.2019

Vår ref.: 19/2524

Høringsbrev (PDF)

Til toppen