Høring av NOU 2017: 15 Revisorloven

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets første delutredning, NOU 2017: 15 Revisorloven – Forslag til ny lov om revisjon og revisorer.

Utvalget kommer i utredningen med forslag til en ny lov om revisjon og revisorer, samt en vurdering av forholdet mellom revisor- og regnskapsførerprofesjonen.

Høringsfristen er 4. desember 2017.

Les mer: