Høring – NOU 2017: 15 – Revisorloven

Finansdepartementet sender med dette NOU 2017: 15 Revisorloven på høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.12.2017