Prop. 37 LS (2019–2020)

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014

Proposisjonen inneholder forslag til lov om revisjon og revisorer (revisorloven). Loven erstatter revisorloven fra 1999. Det bes også om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv 2014/56/EU (endring av revisjonsdirektivet) og forordning 537/2014 (revisjonsforordningen). Rettsaktene gjennomføres i norsk rett i dette lovforslaget. Lovforslaget innebærer at tittelen registrert revisor opphører, slik at den eneste formen for godkjente revisorer er statsautorisert revisor. Lovforslaget inneholder også viktige forslag til endringer i reglene om Finanstilsynets reaksjonsmuligheter, revisors uavhengighet og krav til etterutdanning for statsautoriserte revisorer. Revisjonsforordningen innebærer økte krav til revisjonen av foretak av allmenn interesse. For øvrig inneholder også proposisjonen et forslag om avvikling av varaordningen for styret i Folketrygdfondet.

Les dokumentet

Rettebrev

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget