Høring: Hvilke elektroniske kommunikasjonstjenester bør brukerne ha rett til å få levert?

- I regjeringsplattformen skriver vi at god infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn. Det gjelder selvfølgelig også infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon. Nå ønsker Samferdselsdepartementet høringsinnspill på en rapport om hvilke elektroniske kommunikasjonstjenester innbyggere og næringsvirksomhet som et minimum skal ha rett til å få levert, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utarbeidet en anbefaling om hvilke leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester landet har behov for i tiden fremover. Første del av Nkoms anbefaling er beskrevet i en rapport som ble oversendt departementet 29. mai 2015.

Rapporten er sendt på alminnelig høring med høringsfrist 15. september 2015.

Det understrekes at regjeringen foreløpig ikke har tatt stilling til forslagene i rapporten, herunder innføring av krav til bredbånd i leveringsplikten og hvilken hastighet et eventuelt krav bør settes til.

For flere opplysninger - se:

Høring - Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd

Til toppen