Høring - Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd

Samferdselsdepartementet ber med dette om kommentarer til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) rapport "Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover – Telefonitjenester og bredbånd". Det understekes at regjeringen foreløpig ikke har tatt stilling til forslagene i rapporten, herunder innføring av krav til bredbånd i leveringsplikten og hvilken hastighet et eventuelt krav skulle settes til.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 15.09.2015

Vår ref.: 15/258-

Høringsbrevet (pdf)

Departementene

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkeskommunene

Medietilsynet

Nasjonalt breibandsråd

Abelia

BKK AS

Broadnet AS

Eidsiva Bredbånd AS

IKT Norge

LO

Lyse fiber AS

NextGenTel Holding ASA

NHO

NTE Marked AS

Phonero AS

TDC AS

Telenor ASA

Teliasonera Norge AS

Viken fiber AS

Til toppen