Høring - Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd

Samferdselsdepartementet ber med dette om kommentarer til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) rapport "Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover – Telefonitjenester og bredbånd". Det understekes at regjeringen foreløpig ikke har tatt stilling til forslagene i rapporten, herunder innføring av krav til bredbånd i leveringsplikten og hvilken hastighet et eventuelt krav skulle settes til.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 15.09.2015