Høring om ENISA

ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) er et byrå i EU med hovedoppgave om å bidra til økt cybersikkerhet i EU og blant medlemslandene. ENISA ble etablert i 2004, og Norge er tilknyttet byrået. ENISA sitt nåværende mandat vil utløpe i 2020, og det pågår nå en høring for å innhente synspunkter om ENISAs arbeid og gjeldende mandat sett opp mot kommende cybersikkerhetsutfordringer.

Vi oppfordrer alle som har synspunkter til høringen om å sende disse inn.

Høringen er åpen til 12. april 2017.

Høring om ENISA

 

Til toppen