Høring om nye regler om kredittopplysningsvirksomhet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til ny lov om behandling av kredittopplysninger på høring.

Behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet er i dag regulert i forskrift og konsesjoner i medhold av personopplysningsloven. Bestemmelsene regulerer behandling av kredittopplysninger om både næringsdrivende og privatpersoner.

I mai 2018 trer EUs forordning om behandling av personopplysninger (REG 2016/679) i kraft. Forordningen erstatter EUs gjeldende personverndirektiv 95/46, gjennomført i norsk rett i personopplysningsloven. Det legges opp til at forordningen skal gjennomføres i norsk rett. 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) sendte 6. juli 2017 ut et høringsnotat om gjennomføring av forordningen i norsk rett. I høringsnotatet foreslår JD det at det gis en ny personopplysningslov som gjennomfører forordningen, og at den någjeldende personopplysningsloven og personopplysningsforskriften oppheves.

Dette betyr at også de gjeldende reglene om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet oppheves.

- Kredittopplysninger er viktige for velfungerende handel. Vi må derfor ha regler som sikrer at opplysningene behandles på en trygg måte, og at de er tilgjengelige for de som skal gjennomføre kredittvurderinger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring forslag til hvordan behandling av kredittopplysninger kan reguleres når forordningen gjennomføres i norsk rett.

Til toppen