Høring om utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette på høring utkast til lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Loven skal erstatte gjeldende forskrifts- og konsesjonsregulering, som bortfaller når nytt personvernregelverk, som blant annet gjennomfører EUs personvernforordning (EU 2016/679), trer i kraft våren 2018.

Status: På høring

Høringsfrist: 19.03.2018