Høring om utvidet lisensfellingsperiode for ulv

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljødepartementet sender i dag på høring et forslag om å endre rovviltforskriften. Det foreslås å forlenge lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen til 31. mars. Dette for å kunne ta høyde for ny kunnskap om ulv som oppdateres etter vinterens forvaltningsmerking av ulv.

Forslaget til utvidelsen er midlertidig og gjelder bare inneværende lisensfellingsperiode.

Høringsbrevet og høringslisten er tilgjengelig her

Alle er velkommen til å gi sine innspill på høringsforslaget uavhengig av om de står på høringslisten eller ikke.

Høringsfristen er 11. februar

Et eget høringsmøte blir avholdt 9. februar kl 12: 00 – 13:30 i Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongens gate 18-20.