Indre markedskonferansen går av stabelen 30.november 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet og NHO inviterer for sjette år på rad til indre markedskonferanse – møteplassen for EØS/EU-aktører.

Næringslivet står overfor store utfordringer. Både i Europa og her hjemme preges dagsorden av omstilling. Næringsliv, politikere og forvaltning må tenke nytt for å sikre fremtidig verdiskaping. Årets konferanse inviterer til høyttenking om visjoner for omstilling i et europeisk perspektiv.

På programmet står blant annet Europakommisjonen nye strategi for det indre marked, som de presenterte 28.oktober.Sammen med Europakommisjonens arbeids- og mobilitetspakke og strategien for det digitale indre marked, vil de tre initiativene være toneangivende for om Europa skal lykkes i å skape økt vekst. Men hva betyr dette egentlig for oss? Innlegg og diskusjon ved:

  • Næringsminister Monica Mæland
  • Adm. dir NHO, Kristin Skogen Lund
  • Sjefsøkonom i Europakommisjonen, DG Growth, Kamil Kiljanski.

Kiljanski har ledet arbeidet med indre markedsstrategien og vil gi oss et innblikk i hvilke veivalg og prioriteringer Kommisjonen står overfor i veien mot økt vekst, sysselsetting og konkurransekraft.

Etter mange år i økonomisk særstilling, befinner også norsk økonomi seg i en omstillingsfase. Vi spør: Kan økt europeisk samarbeid og handel være svaret? Til å hjelpe oss besvare spørsmålet kommer:

  • EØS- og EU-minister, Vidar Helgesen
  • Adm.dir. Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth
  • Konserndirektør Kongsberg Gruppen, Hege Skryseth
  • CEO i Powel AS, Bård Benum

Vel møtt! 

Påmelding skjer via følgende lenke

Konferansen finner sted i NHOs lokaler i Næringslivets hus i Middelthuns gate 27 på Majorstua, mandag 30. november 2015 kl. 12:00-15:30. Konferansen er gratis og retter seg i første rekke mot bedrifter, organisasjoner og forvaltning med interesse for EU/EØS-spørsmål.