Presseinvitasjon:

Internasjonalt ministerbesøk til Østmarka

Bevaring av natur står på programmet når klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tar med seg ministere frå tropiske skogland til Østmarka nasjonalpark, onsdag 26. juni.

Turen skjer i samband med eit internasjonalt ministermøte om natur som tar plass i Oslo denne veka. Målet er å sikre eit høgt ambisjonsnivå på det internasjonale naturtoppmøtet til hausten.

Østmarka er eit bilete på det haustens naturtoppmøte handlar om: Nasjonal politikk for å nå globale mål. Vern av meir natur, og meir berekraftig bruk av naturen.

Samtidig arrangerast konferansen Oslo Tropical Forest Forum. Her skal deltakarane diskutera nasjonale strategiar og handlingsplanar for bevaring av natur. Målet er å auka landas ambisjonar om å implementere naturavtalen som vart vedteken på COP15.

Colombias miljøminister Susana Muhamad, Indonesias miljøminister Siti Nurbaya, DR Kongos miljøminister Eva Bazaiba, Colombias landbruksminister Jhenifer Mojica, og Etiopias landbruksminister Girma Amente er blant ministrane som er inviterte med på turen. I tillegg vil det også vera med regjeringsdelegasjonar frå land som Brasil, Ghana, Japan og Tyskland.

Tidspunkt: Onsdag, 26. juni kl. 8:40 ved Sandbakken sportsstove.

Det vil først bli gitt informasjon om nasjonalparken frå Miljødirektoratet. Deretter vil det vera ein fottur frå kl 09:00, der miljøorganisasjonen Sabima skal fortelja meir om artsmangfaldet i Østmarka. Undervegs blir det ein pause der det blir moglegheiter for foto og intervju.

Påmelding til ragnhild.melbye@kld.dep.no

Kontaktinfo: Ragnhild Melbye, kommunikasjonsrådgivar: 45125156