Invitasjon til innspillsmøte – helhetlig hydrogenstrategi

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen i Olje- og energidepartementet (OED) og statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet (KLD) inviterer til innspillsmøte om hydrogen. Her kan bransjen, leverandørindustri og organisasjoner dele konkrete innspill til arbeidet med regjeringens helhetlige strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer.

OED og KLD samarbeider om utformingen av regjeringens strategi. Regjeringen ønsker å involvere næringsliv og organisasjoner i arbeidet med strategien og inviterer derfor til et bredt innspillsmøte for eksterne aktører.

Tid: mandag 11. februar kl. 11.00-14.00.
Sted: Akersgata 59 (R5), Oslo.

Statssekretærene åpner møtet og orienterer om regjeringens arbeid med strategien. Påmeldte deltakere får så 5 minutter taletid hver. Tildelt taletid kan bli redusert noe ved stor pågang.

For påmelding og nærmere informasjon, kontakt Fredrik Bengtsen på e-post fb@oed.dep.no. Det bes om at de som er interessert i å holde muntlig innlegg angir dette. Frist for påmelding er torsdag 7. februar.

Det er også mulig å sende skriftlig innspill på inntil tre sider, med frist onsdag 13. februar. Skriftlige innspill sendes til postmottak@oed.dep.no og postmottak@kld.dep.no, merket "Innspill hydrogen" i emnefeltet.

Nett-tv Innspillsmøte – helhetlig hydrogenstrategi

Se sendingen her

Se sendingen her