Signerte nytt strategidokument for Joint Expeditionary Force

Forsvarsministrene fra de ti landene som deltar i Joint Expeditionary Force (JEF) har signert et nytt strategidokument for den multinasjonale styrken.

Forsvarsministerne fra Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Storbritannia og Sverige var 30. juni - 1. juli samlet i Helsinki for å diskutere blant annet sikkerhetssituasjonen i Nord-Europa og det videre samarbeidet for styrken. De gjennomførte også en skrivebordsøvelse for å teste strategisk og militær beslutningstaking, og for å forberede seg på en situasjon der JEF vil kunne bli tatt raskt i bruk.

Frank Bakke-Jensen signerer JEF policy direction
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen signerte JEF-dokumentet under ministermøtet i Finland. Foto: Det finske forsvarsdepartementet

Under møtet signerte de strategidokumentet, kalt JEF Policy Direction. Det legger rammene for JEF, hvordan styrken kan utvikle seg videre og hvordan den kan operere.

- I en verden der sikkerhetssituasjonen stadig endrer seg, er det viktig at Norge er med i ulike samarbeid som styrker sikkerheten i våre nærområder. JEF er en styrke som kan settes hurtig inn, og som kan bidra i tillegg til eller sammen med NATO, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Les dokumentet her:
JEF Policy Direction_Signed_30_06_21.pdf

Styrker fra JEF-landene har øvd jevnlig sammen de siste årene, og til høsten samles de til øvelsen Joint Protector 21.

Forsvarsministerne fra de ti JEF-landene
Forsvarsministerne fra JEF-landene var samlet i Finland. Foto: Det finske forsvarsdepartementet

Om JEF:

JEF er en britisk-ledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke som består av Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Storbritannia og Sverige. Norge har vært medlem siden initiativet ble lansert på NATO-toppmøtet i september 2014.

JEF er en fleksibel styrke som kan nyttes i hele krisespekteret. JEF kan operere alene, men kan også stilles til rådighet for NATO, FN, EU eller andre organisasjoner.

Les mer om JEF hos UK Ministry of Defense

Pressekontakt:
Pressekontakt for forsvarsministeren er Marita I. Wangberg, telefon 905 123 19, e-post miw@fd.dep.no