Justis- og beredskapsministerens orientering 14. april

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen,

Jeg håper alle har hatt en fin påske, selv om den har vært litt annerledes for mange.

Det ser ut til at de aller fleste har tilpasset seg situasjonen vi står i og er med på den store dugnaden.

Men det har vært en del tilfeller hvor politiet har måttet rykke ut for å stanse fester.

Jeg forstår godt at mange er utålmodige og vil være sosiale.

Men det er helt nødvendig at folk fortsetter å ta del i dugnaden og følge smittevernreglene.

**

Dagens nyhet knyttet til korona-situasjonen er at Politiet planlegger å gjenåpne enkelte tjenester for publikum igjen.

Siden 13. mars har Politiet holdt publikumstjenestene stengt for fysisk oppmøte.

I løpet av neste uke vil politidistriktene delvis gjenåpnes for utvalgte publikumstjenester.

Det vil i første omgang gjelde anmeldelser av alvorlig kriminalitet, utstedelse av pass og avtaler innen opphold- og utlendingssaker.

Men før det praktisk kan gjennomføres, må det sikres at nødvendige smitteforebyggende tiltak gjennomføres, og det jobbes det nå med.

Og så er det fortsatt slik at alle som kan ringe inn eller bruke nett, fortsatt oppfordres til å unngå fysisk oppmøte.

**

Vi besluttet som kjent før påske at skoler, barnehager og en del tjenestetilbud igjen skal få starte opp.

Det betyr litt mer frihet.

Men det betyr først og fremst veldig mye ansvar.

Særlig i jobb og skole eller i yrker med én-til-én-kontakt.

Der vil riktig atferd fra enkeltpersoner være helt avgjørende for å begrense smitte.

Det er lett å forstå at det for noen kan føles utrygt å starte opp igjen i en tid hvor vi holdes fra hverandre.

Gode og tilpassede råd er nødvendige, og det jobbes det med.

Så følger vi utviklingen veldig nøye, og håper at flere tiltak kan løses opp gradvis hvis smittespredningen begrenses ytterligere.

Helsetjenesten må ikke bli overbelastet, og vi må unngå smitte til risikogruppene.

Vi må forsøke å få hjulene i gang i de virksomhetene som lider mest, men hvor risikoen for smitte er relativt lav.

**

Vi bygger hele tiden vedtakene våre på faglig kunnskap, i tillegg til å balansere ulike hensyn, og ha en helhetlig tilnærming.

Det er mye som er usikkert.

Vi har nå greid å begrense smitten, det må vi ta vare på.

Og her har alle et ansvar.

For å si det enkelt: Oppslutning om smittevernråd vil gjøre det lettere å løse opp flere tiltak raskere.

Hvis folk ikke følger smittevernrådene, øker risikoen for at vi må stramme til igjen.

**

Med det, gir jeg ordet til helseminister Bent Høie.