Justis- og beredskapsministerens orientering 3. april

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen,

Det er fredag før påskeferie.

Denne fredagen kan oppleves ulikt for mange.

Mange er permittert og har hatt rolige og usikre dager lenge.

Andre gjør seg klar til å gjøre en ekstra innsats i redningstjenesten i påskeferien.

Og så er det mange som har stått på seint og tidlig helt siden dag én av denne krisen og som er veldig slitne.

Selv om vi opplever denne sitasjonen forskjellig så står vi sammen om én felles oppgave:

Vi skal bekjempe viruset. Forhindre spredning og dødsfall.

Så da må vi fortsatt huske å holde avstand.

Vaske hendene.

Være tålmodig.

Og vis forståelse ovenfor andre.

Det er den tryggeste og raskeste veien tilbake til normalen.

* * *

Mange går inn i påsken uten sikker inntekt.

Det har vært en kraftig økning i arbeidsledigheten de siste ukene.

Regjeringen gjør alt vi kan for å stanse denne utviklingen.

I går kom den tredje krisepakken.

Denne gangen rettet mot bedrifter som var levedyktige før koronautbruddet, men som nå sliter med å få endene til å møtes.

Som finansminister Jan Tore Sanner sier: Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake.

Her har vi for eksempel norske tulipaner levert av landbruks- og matministeren. Neste gang du er på butikken så kan det være en idé å handle norsk.

De som kan bidra til å holde hjulene i gang, bør gjøre nettopp det. Da kan vi støtte opp om lokalt næringsliv.

* * *

I dag ble flere nye forskrifter vedtatt med hjemmel i den midlertidige korona-loven.

Korona-krisen gjør det vanskelig å møtes fysisk.

For å sikre barns rett til omsorg og beskyttelse fra barnevern og fylkesnemndene, har regjeringen derfor foreslått blant annet utvidet adgang til fjernmøter og fjernavhør, og forenklede regler for oppfølgings- og tilsynsbesøk i fosterhjem og institusjon.

I tillegg gjøres det to endringer hos samferdselsdepartementet:

Transportarbeidere er avhengig av å ha en kjøreseddel for å kunne kjøre mot vederlag.

Politiet har uttalt at det vil bli krevende å behandle individuelle søknader om fornyelse av kjøresedler midt i korona-krisen.

Derfor foreslår regjeringen nå at kjøresedler som utløper etter 15. mars, skal være gyldige så lenge forskriften gjelder.

Den andre endringen handler om billettkjøp på ferjer. For å unngå smittespredning, er det ønskelig at det ikke er fysisk kontakt mellom billettkontrollørene og trafikantene.

Det krever en regelendring om at man ikke tar imot kontant betaling, som vi i dag har foreslått.

* * *

Så ser det ut til at vinteren endelig har kommet. Deler av landet er dekket av snø.

Da er det kanskje rart å snakke om skogbrannfare.

Men det er altså slik at det allerede nå er økt skogbrannfare i Sør-Norge.

I morges var jeg ved Sognsvann i Oslo for en demonstrasjon av Oslo brann- og redningstjeneste og Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Det var betryggende å se at vi er klare om det skulle begynne å brenne.

Men vi må likevel være forsiktige – særlig denne påsken.

Ta gjerne en tur i nærområdet, men ta ansvar. Ta med niste, og unngå å tenne opp bål.

**

Og med det gir jeg ordet til kultur- og likestillingsminister Abid Raja.